top of page
SmartDelivery_header_2.jpg

Smart Delivery ska erbjuda och genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan

Kraven på trygga och miljöcertifierade hemleveranser ökar i takt med att e-handeln växer. Det gäller framför allt matleveranser där kraven är extra stora. Lösningen heter Smart Delivery – ett modernt logistikföretag för säkra och miljöcertifierade leveranser. Med innovativ lastmile-plattform, lång erfarenhet av hemleveranser och stor passion hjälper vi dig tryggt genom hela logistikkedjan.

Detta innebär:

  • att kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständiga förbättringar

  • att följa gällande lagstiftning

  • att följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten

  • att hålla hög kunskap och miljövetenhet i företaget

  • att hålla policy och verksamhetshandboken tillgänglig för den som önskar granska vår verksamhet

1000px_F_P5M9600 1.jpg
CTA_Smart Delivery_6.png
bottom of page